۴۳۳۳۸_۷۷۲

مراسم شب نیمه شعبان ۱۳۹۴

تصویری مراسم شب نیمه شعبان ۱۳۹۴ با نوای کربلایی علی رضایی و سید علی وکیلی کربلایی علی رضایی – سرود۰۱           مشاهده     دانلود کربلایی علی رضایی – سرود۰۲           مشاهده     دانلود کربلایی علی رضایی – سرود۰۳           مشاهده     دانلود کربلایی علی رضایی – سرود۰۴     […]

Untitled

مراسم شب ۳۰صفر ۱۳۹۳

صوتی مراسم شب شهادت امام رضا (ع) بانوای کربلایی علی اکبری کربلایی علی اکبری – زمینه۱ دانلود کربلایی علی اکبری – شور۱ دانلود کربلایی علی اکبری – واحد۱ دانلود کربلایی علی اکبری – شور۲ دانلود کربلایی علی اکبری – زمینه۲ دانلود کربلایی علی اکبری – روضه آخر جلسه دانلود

Untitled

مراسم شب ۲۹صفر ۱۳۹۳

صوتی مراسم شب شهادت امام حسن (ع) بانوای کربلایی علی اکبری کربلایی علی اکبری – زمینه۱ دانلود کربلایی علی اکبری – شور۱ دانلود کربلایی علی اکبری – واحد۱ دانلود کربلایی علی اکبری – واحد۲ دانلود کربلایی علی اکبری – شور۲ دانلود کربلایی علی اکبری – روضه آخر جلسه دانلود

Untitled

مراسم شب ۲۸صفر ۱۳۹۳

صوتی مراسم شب شهادت پیامبر بانوای کربلایی علی اکبری کربلایی علی اکبری – زمینه۱ دانلود کربلایی علی اکبری – شور۱ دانلود کربلایی علی اکبری – واحد۱ دانلود کربلایی علی اکبری – واحد۲ دانلود کربلایی علی اکبری – شور۲ دانلود کربلایی علی اکبری – روضه آخر جلسه دانلود